Unitatea Operativă Veterinară pentru Dializă

Ce înseamnă dializă?
Purificarea extracorporală a sângelui (frecvent denumită dializă sau hemodializă) este un proces care permite îndepărtarea substanțelor toxice la trecerea sângelui prin interiorul unui ”rinichi artificial”; dializa poate fi realizată atât la câine cât și la pisică. Această metodă presupune trecerea sângelui printr-un circuit extracorporal (circulație extracorporală) și printr-un filtru compus din multe membrane. Trecerea prin filtru permite îndepărtarea toxinelor; sângele, odată purificat, se întoarce la pacient. La câini și pisici, terapia prin dializă este utilizată în primul rând în cazul celor diagnosticați cu insuficiență renală acută, dar poate fi indicată drept terapie salvatoare pentru intoxicații, supradozarea medicamentelor, precum și pentru corectarea dezechilibrelor electrolitice. Principiile de bază sunt aceleași în diferite scenarii, dar ceea ce diferă sunt tehnicile utilizate. Astăzi este posibil tratarea, în siguranță, a animalelor cu greutate inferioară a 1.5 kg până la mai mult de 100 kg.

Care sunt tehnicile de dializă la câine și pisică?
Dializa se poate realiza în moduri diverse, iar tehnicile diferă între ele prin ceea ce se întamplă în interiorul filtrului; fiecare tehnică are indicații terapeutice specifice. În clinica noastră veterinară, atât pentru câini cât și pentru pisici utilizăm sistemul de hemofiltrare; acest proces folosește o forță convectivă pentru îndepărtarea toxinelor cu greutate moleculară și a fluidelor în exces. Tratamentul prin dializă poate fi intermitent și continuu; primul are durată scurtă (4-6 ore) și utilizează debite crescute de sânge, iar cel de-al doilea are durată crescută (24-48 ore) și folosește debite scăzute de sânge. Există și tratamente mixte de dializă; tipul depinde mai ales de condițiile clinice ale câinelui sau ale pisicii.

Când este indicată dializa la câine și la pisică?
Dializa reprezintă tratamentul optim în cazul insuficienței acute grave și refractare la terapia medicală standard. Terapia specifică include indicații pentru dializă în următoarele afecțiuni: anurie și oligurie gravă (respectiv, completa sau parțiala incapacitate de a produce urină), dezechilibrele electrolitice și acido-bazice grave, prezența edemelor generalizate și insuficiența renală gravă ce nu răspund la tratamentele medicale standard. Tratamentul prin dializă prezintă un prognostic favorabil dacă este efectuat imediat; prin urmare, un câine sau o pisică pot deveni candidați pentru dializă dacă după 24-48 ore, terapia medicală standard nu este eficientă. La câinii și la pisicile intoxicate terapia imediată prin dializă are o importanță fundamentală; rapiditatea execuției tratamentului permite maximizarea îndepărtării substanțelor toxice din sânge și de a limita prejudiciul.

Câte tratamente pin dializă se pot efectua la câine și la pisică?
Este fundamental să se înțeleagă că dializa nu poate repara singură prejudiciul renal, dar rinichii pot redobândi multe dintre funcțiile lor; acțiunea dializei permite îmbunătățirea calității vieții câinilor și pisicilor în momentele cele mai critice. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu este posibil anticiparea numărului ședințelor de dializă necesare pentru a obține recuperarea funcționalității renale. Frecvent ședințele de dializă trebuie repetate de-a lungul a 2-4 săptămâni; doar o mică parte dintre câini și pisici prezintă o recuperare mai rapidă. Anumiți pacienți au nevoie chiar de câteva luni pentru recuperarea funcționalității renale adecvate iar alții, din păcate, prezintă leziuni renale ireversibile.

Care este prognosticul câinilor și pisicilor supuși dializei?
Prognosticul și durata terapiei prin dializă variază mult de la un pacient la altul; factorii prognostici cei mai importanți sunt reprezentați de cauza și gravitatea leziunii renale, de condiția clinică a pacientului și de eventuala prezență a bolilor coexistente. Procentul supreviețuirii câinilor și pisicilor supuși dializei este de 40-50%. Prognosticul este favorabil dacă insuficiența renală acută este datorată bolilor infecțioase (spre exemplu leptospiroza la câine), cu supraviețuire în procent de 60-100%; dacă insuficiența renală acută este de natură hemodinamică (precum insuficiența cardiacă) sau metabolică (precum hipoadrenocorticism) supraviețuirea se reduce la 40-70%. Prognosticul este rezervat în cazul intoxicației acute, cu procent de supraviețuire de 20-40%; etilen glicolul, în mod deosebit, este asociat unui prognostic defavorabil în majoritatea cazurilor. Dintre pacienții cu insuficiență renală acută și care au fost supuși tratamentului prin dializă, doar jumătate pot redobândi funcția renală normală. Procentele mai sus menționate pot prezenta îmbunătățiri în anii următori mulțumită unei utilizări tot mai frecvente a dializei.

Există și alte tehnici de purificare a sângelui la câine și la pisică?
Plasmafereza permite purificarea sângelui de moleculele legate proteinelor circulante sau de proteinele circulante foarte mari precum anticorpii. Plasmafereza utilizează filtre specifice care separă componenta lichidă a sângelui (plasma) de cea corpusculată (globule albe și roșii). Plasma astfel obținută poate fi eliminată sau înlocuită cu cea a unui animal donator sănătos. Plasmafereza a fost utilizată cu succes la pacienții cu anemie hemolitică imunomediată, miastenia gravis și alte afecțiuni imunomediate, precum și la câinii diagnosticați cu sindrom de hipervâscozitate. Plasmafereza nu este indicată pentru tratamentul insuficienței renale acute.

Concluzii
Dializa este tot mai des utilizată la câini și pisici. Pentru afecțiuni diverse și în mod deosebit pentru insuficiența renală acută dializa reprezintă mereu alternativa terapeutică unică pentru prevenirea decesului.

În scopul obținerii de informații referitoare la Unitatea Operativă Veterinară pentru Dializă, cât și pentru întrebări referitoare la cazurile clinice, cei interesați îi pot contacta pe Dr.Corinne Amram și Dr. Filippo Ferri la următoarea adresă de email:

novara.nefrologia@anicura.it

Contacte

Unitatea Operativă Veterinară pentru Dializă