Politica de confidențialitate

INFORMATIVĂ REGULAMENT EUROPEAN 2016/679 E D.LGS 196/2003

Prezenta pentru a informa, în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul European 2016/679 (mai jos Regulamentul), următoarele:

 1. Titularul Prelucrării datelor dvs. personale este Institutul Veterinar Novara srl, ale cărui date de contact sunt următoarele:
 2. Finalitatea prelucrării datelor din posesia noastră, sunt următoarele:

Scopuri de îndepline a obligațiilor sau competențelor prevăzute de lege și necesare pentru executarea contractului de performanță intelectuală:

 1. Diagnosticul, îngrijirea sau terapia animalului internat este activitatea corelată, necesară pentru realizarea scopurilor prezise ca activități precum teleconsult, telediagnostic și telemedicină; programarea și raportarea examenelor clinice sau consultații specialistice, de asemenea prin mijloace telematice sau telefonice; asistență sanitară; gestionare administrativă; înregistrarea clienților și a animalelor lor.
 2. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea normativei comunitare și pentru scopuri civile, contabile și fiscale, precum înscrierea la biroul regional de înregistrare a câinilor și/sau aplicarea microcipului; actualizarea pașaportului; redactarea modulului 12; denunțul animalului care mușcă sau care a fost mușcat; denunțul mușcării unei persoane; semnalarea sau denunțul unei zoonose, investigații epidemiologice, obligații privind respectarea reglementărilor muncii; tutela juridică a Titularului.

Baza juridică a tratamentelor menționate la punctele precedente 1, 2 și consensul explicit al Interesatului (deoarece sunt tratate categorii speciale de date cu caracter personal, precum art. 9 al GDPR); un eventual refuz ar putea comporta imposibilitatea de îndeplinire, integrală sau parțială, efectuarea prestațiilor solicitate și prin urmare de îndeplinire a sarcinii atribuite.

Scopul cercetării științifice art. 89 al Regulamentului:

3. Căutarea medicală și/sau biomedicală care se referă la animalele spitalizate.

Baza juridică a tratamentului menționat la punctul 3 este consimțământul liber explicit și opțional al Interesatului, fără anumite consecințe în cazul refuzului.

Obiective legate de efectuarea comunicărilor Titularului:

4. Comunicări relative la evenimente formative și/sau inițiative informative, precum conferințe, zile de actualizare, manifestări, etc., legate de activitatea Institutului Veterinar din Novara.

Baza juridică a tratamentului menționat la punctul 4 este consimțământul explicit și opțional al Interesatului, fără anumite consecințe în cazul refuzului.

c. Categoriile de date tratate sunt următoarele: date personale, precum art. 4 al Regulamentului și categorii ”particulare” de date personale (date legate de sănătate), menționate în art. 9 al Regulamentului;

d. Destinatarii datelor ar putea fi: organisme ale serviciului sanitar național; operatori ai profesiei medical-veterinare și personal paramedical, administrația Statului, administrație regională, agenții locale (Municipalități și Provincii), asociații, fundații, agenții sau organisme de tip asociativ non-profit, asigurări, laboratoare de analiză, organe constituționale sau de relevanță constituțională, autoritate judiciară, birouri judiciare, subiecți care vor putea accesa datele sale in virtutea unei dispoziții legale sau a unei legislații secundare sau comunitare.

Acolo unde este necesar, părțile indicate vor fi adecvat numite Responsabilii prelucrării datelor (ex. Art. 28 al Regulamentului) în formele solicitate de legislația în vigoare; Lista Responsabililor prelucrării datelor este disponibilă la sediul Titularului și este oricum posibilă consultarea, solicitând-o Titularului.

e. Datele dvs. personale și categoriile particulare - c.d. date sensibile ex D.Lgs 196/2003 vor fi procesate pe suport de hârtie și sau format informatic, în ceea ce privește dispozițiile normative definite de Regulament, de subiecți autorizați și special instruiți. În conformitate cu art. 32 al Regulamentului, Titularul Prelucrării datelor a implementat măsuri tehnice și organizative adecvate pentru a garanta un nivel de siguranță adecvată riscului, conținute în Data Protection Policies; aplicarea măsurilor mai sus menționate sunt de asemenea necesare profesioniștilor care colaborează cu instituția sanitară, în ceea ce privește secretul profesional.

f. Datele corespunzătoare pentru detectarea stării de sănătate nu sunt supuse difuzării.

În plus față de informațiile menționale la punctele precedente, mereu în conformitate cu art.13 al Regulamentului, se furnizează următoarele informații:

g. Perioada de conservare a datelor dvs. personale este definită de Titularul Prelucrării datelor în 10 ani;

h. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus, dvs. sunteți îndreptățit de a vă exercita drepturile prevăzute la art.15,16,17,18, 19, 20, 21 și 22 din Regulament.

În particular, dvs. puteți solicita:

 • Art. 15 – Dreptul la Acces: confirmarea faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal este procesată, și in acest caz accesul la datele cu caracter personal precum și originea acestor date, scopurile și metodele de procesare, beneficiarii datelor comunicate și logica aplicată în cazul prelucrărilor efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
 • Art. 16 – Dreptul la Rectificare: de a obține rectificarea datelor personale inexacte ce vă privesc, fără întârziere nejustificată.
 • Art. 17 – Dreptul de anulare: de a obține anularea sau transformarea în forma anonimă a datelor personale care vă privesc (în prezența motivației speciale raportată în art. 17 al Regulamentului);
 • Art. 18 – Dreptul de Limitare: de a limita prelucrarea datelor personale care vă privesc (în prezența motivației speciale raportată în art. 18 al Regulamentului);
 • Art. 19 – Dreptul de a primi notificare în caz de rectificare/anulare/limitare: Titularul Prelucrării este obligat să comunice fiecărui destinatar cui au fost transmise datele sale personale, eventualele rectificări, anulări sau limitări privind prelucrările efectuate în conformitate cu art. 16, 17 și 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat;
 • Art. 20 – Dreptul la Portabilitatea Datelor: de a primi datele personale, de dvs. furnizate, într-un format structurat, de uz comun și legibil de un dispozitiv automatic. În exercitarea drepturilor sale, privind portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul să obțină transmiterea directă a datelor cu caracter personal de la un operator de date la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Art. 21 – Dreptul de opoziție: să se opună Prelucrării (în prezența motivațiilor specifice, prevăzute la articolul 21 Regulament) și Titularul de date trebuie să se abțină de la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale, sub rezerva anumitor cazuri prevăzute la același art. 21;
 • Art. 22 – Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automatizată: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilul, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau care are efect similar asupra persoanei dvs.; se subliniază faptul că Institutul Veterinar nu utilizează un proces decizional automat, cum ar fi profilarea.

Titularul datelor va răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună, cel târziu, de la primirea cererii dvs. Termenul poate fi prelungit cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări (caz în care, acesta va fi informat în mod corespunzător cu privire la extinderea necesară). 

Solicitările privind drepturile dvs. pot fi trimise fie pe suport de hârtie, fie în format electronic (prin e-mail sau PEC) și trebuie trimise Titularului de date și/sau Responsabilului pentru Protecția Datelor (datele de contact raportate la punctele A și B ale prezentei informative).

i.  Mai mult, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de procedură, printre drepturile dvs., revocarea consimțământului în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor dvs. personale efectuate de Titularul de date înainte de revocarea însăși.

 j. Art. 77 - Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supreveghere: sunteți liber să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere dacă veți considera că prelucrarea datelor referitoare la dvs. de către Titular de date încalcă Regulile (procedurie de plângere sunt vizibile pe site-ul web al Autorității pentru Protecția Datelor: https://www.garanteprivacy.it/).

k. În ceea ce privește consecințele în cazul omiterii comunicării datelor și/sau furnizării consimțământului (ca temei juridic pentru prelucrarea datelor), se evidențiază următoarele:

 • prelucrările menționate la punctele C.1, C.2 ale acestei declarații: consecințele necomunicării datelor și/sau furnizarea consimțământului pot duce la imposibilitatea de a îndeplini integral sau parțial, prestarea serviciilor solicitate și, prin urmare, îndeplinirea misiunii;
 • prelucrarea menționată la punctul C.3, al prezentei declarații: nu există consecințe în ceea ce privește executarea serviciului solicitat și, prin urmare, atribuirea conferită; datele clinice ale animalului nu vor fi utilizate pentru cercetarea medicală, biomedicală sau științifică;
 • prelucrarea menționată la punctul C.4 din această declarație: nu există consecințe în ceea ce privește executarea serviciului solicitat și, prin urmare, atribuirea conferită; partea interesată nu va fi actualizată cu privire la evenimente de instuire și/sau inițiative de informare (de exemplu, conferințe, evenimente, etc.).

Cookies

“Cookies” sunt mici fișiere text stocate pe computerul utilizatorului care oferă site-urilor web o modalitate de a recunoaște utilizatorul și de a-și aminti preferințele.
Atunci când utilizatorul accesează un site web pentru prima dată, acesta indică, de obicei, informațiile care sunt utilizate pentru identificare; informația este introdusă într-un model cookie și trimisă în browserul web al utilizatorului. Data viitoare când utilizatorul accesează același site web, browserul va utiliza aceste informații pentru a personaliza afișarea pe baza preferințelor prezentate.
Utilizatorul poate alege să accepte sau nu cookie-uri schimbând setările bowserului său. Site-ul nostru, ca majoritatea site-urilor, nu funcționează corect fără cookie-uri. Așadar, dacă utilizatorul alege să dezactiveze cookie-urile, trebuie să știe că majoritatea secțiunilor nu vor funcționa corespunzător. Există diferite tipuri de cookie-uri; acest site utilizează numai cookie-uri tehnice și în special:

 • cookie-uri de sesiune. Contribuie la funcționarea site-ului. Fără aceste cookie-uri, site-ul nu ar funcționa în cel mai bun mod pentru utilizator. Folosirea cookie-urilor de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și care dispar atunci când browser-ul este închis) este strict limitată transmiterii identificatorilor de sesiuni necesari pentru a permite explorarea sigură și eficientă a site-ului;
 • cookie-uri funcționale. Colectează informații despre preferințele și alegerile utilizatorului, permițând personalizarea experienței de navigare a utilizatorului;
 • cookie-uri statistice de terță-parte, cu mascarea IP și fără incrucișarea de date. Ele sunt folosite pentru a aduna informații și a genera statistici de utilizare a site-ului tocmai pentru a întelege modul în care vizitatorii interacționează.

Nu sunt folosite cookie-urile de profil sau cookie-uri pentru a transmite informații de natură personală ale utilizatorului, nici cookie-uri persistente de orice tip sau sisteme de urmărire a utilizatorilor pentru a le detecta obiceiurile sau preferințele.

Contacte