Internat şi Rezidenţă

Istituto Veterinario di Novara oferă veterinarul cu o experienţă profesională de minimum un an în domeniul medicinei animalelor mici posibilitatea de a frecventa următoarele stagii didactice şi formative:

Internat

Stagiul prevede o perioadă continuă cu durata de 12-18 luni, în care candidatul (intern) face practică prin rotaţie la diverse discipline medico-chirurgicale pentru a dobândi o bună experienţă practica. Internului i se cere să participe la toate seminariile şi congresele care se desfăşoară la sediul Institutului, la vizitele zilnice şi la journal club. În acest mod internul, în afară de îmbunătăţirea propriilor abilităţi clinice, poate dobândi noţiuni ştiinţifice legate de diverse teme. La terminarea stagiului se eliberează o scrisoare de recomandare semnată de personalul licenţiat al Institutului, utilă pentru înscrierea la colegii de specialitate. 

Rezidenţă

Deţinerea de cunoştinţe medico-ştiinţifice la un înalt nivel de specializare se dovedeşte a fi din ce în ce mai important în derularea activităţii clinice. Colegiile au fost create cu scopul de a forma specialişti în diverse discipline ale medicinei veterinare. Stagiul (Programul de Residenţă) prevede o perioadă continuă cu durata de 4 ani, în care persoana care se specializează (rezidentul) dobândeşte noţiuni teoretice şi practice avansate în domeniul unei unice discipline. În afara de activitatea clinică, stagiul prevede şi o perioadă de cercetare; rezultatele obţinute sunt prezentate de rezident cu ocazia congreselor internaţionale şi publicate în reviste ştiinţifice. Pentru a obţine un nivel de cunoaştere specializat, rezidentul participă activ la toate vizitele zilnice şi la journal club, şi contribuie ca raportor la seminarii şi congrese care au loc la sediul Institutului. În timpul stagiului de formare, rezidentul învaţă să gestioneze cazurile clinice cu logică şi rigoare, utilizând informaţiile acumulate din literatura ştiinţifică curentă. 

La Istituto Veterinario di Novara se află în desfăşurare următoarele Programe de Rezidenţă:

  • Cardiologie (European College of Veterinary Internal Medicine-Companion Animals, ECVIM-CA (Cardiology));
  • Dermatologie (European College of Veterinary Dermatology, ECVD);
  • Diagnostic Imagistic (European College of Veterinary Diagnostic Imaging, ECVDI);
  • Medicină Internă (European College of Veterinary Internal Medicine-Companion Animals, ECVIM-CA (Internal Medicine));
  • Oftalmologie (European College of Veterinary Ophthalmology).

Pentru informaţii: novara.internship@anicura.it

 

Contacte

Internat şi Rezidenţă