Direcţia Medicală

Directorul Medical al Istituto Veterinario di Novara este garantul responsabil de activitatea Structurii pentru ca aceasta să se desfăşoare cu respectarea legilor şi a regulamentelor.

Direcţia Medicală supraveghează activităţile medicale prestate de Istituto Veterinario di Novara. Aceasta are competenţe legate de organizarea activităţilor şi a personalului şi controlează condiţiile igienico-sanitare şi tehnico-funcţionale ale Structurii şi dotarea cu instrumentar a acesteia. Aceste competenţe se manifestă în practică prin administrarea personalului sanitar şi prin controlul activităţii acestuia, cu responsabilităţi legate de gestionarea şi întreţinerea echipamentelor, de prevenirea infecţiilor nozocomiale prin supravegherea procedurilor de curăţenie, igienizare, dezinfecţie şi sterilizare  etc.

De asemenea, Directorul Medical supervizează activitatea medicală a Institutului, pentru ca aceasta să se desfăşoare cu respectarea legilor, regulamentelor, eticii şi deontologiei profesionale a operatorilor.

În acest scop, are obligaţia de a asigura respectarea cu rigurozitate normele de exercitare a profesiei de veterinar, a competenţei şi responsabilităţii legate de aprovizionarea, deţinerea, utilizarea, păstrarea şi distrugere a medicamentelor, ţinerea şi completarea corectă a actelor, registrelor şi  documentelor obligatorii, trimiterea către  autorităţile competente a declaraţiilor, notificărilor şi semnalărilor prevăzute de normele în materia exercitării profesiilor medicale, eliberarea certificatelor şi documentaţiei clinice referitoare la pacienţi, corecta aplicare a normelor în materie de deşeuri sanitare şi de publicitate sanitară.

 

Direcţia Medicală: Dr. Giorgio Neri , Licenţiat în Medicină Veterinară la 21/03/1984 şi abilitat să exercite profesia de Medic Veterinar în prima sesiune a Examenelor de Stat din anul 1984, la Universitatea de Stat de Studii din Milano; înscris în Ordinul Medicilor Veterinari di provincia Novara sub nr. 162. 

 

Contacte

Structură cu Înaltă Specializare