Diploma de Colegiu în medicina veterinară

Întrebări și răspunsuri pentru a-i înțelege valoarea

Ce reprezintă diploma de Colegiu pentru un Medic Veterinar?
Un Medic Veterinar cu Diplomă de Colegiu (Board-Certified Specialist) a urmat, după absolvirea facultății, o perioadă de formare specializată cu durată de cel puțin 3 ani într-un domeniu specific al medicinei veterinare, a efectuat unul sau mai multe examene cerute de specializarea sa și este recunoscut de una dintre cele două structuri internaționale care certifică statutul de Diplomat: asociația colegiului american (AVMA – American Veterinary Medical Association) sau asociația colegiului european (EBVS – European Board of Veterinary Specialisation). Această perioadă de specializare se numește Residency și este precedată de un an de pregătire denumit Internship. Medicii veterinari care au efectuat perioada de formare specialistică și au promovat examenele solicitate devin Diplomați ai Colegiului (Board-Certified Specialist).

Medicul Veterinar care a finalizat această etapă solicitantă a atins nivelul cel mai înalt de specializare recunoscut internațional de AVMA sau de EBVS. Rolul unui Diplomat al Colegiului este acela de a garanta un nivel de calitate înaltă pentru medicina veterinară și de a oferi colegilor care solicită ajutorul unui expert în domeniu.

Mai mult, colaborarea cu Medicii Veterinari Diplomați ai Colegiului este utilă atât pentru importanța auxiliară privind diagnosticul furnizat, cât și pentru deciderea planului terapeutic prevăzut pentru animalele bolnave.

Referirea, trimiterea unui câine sau a unei pisici bolnave către un Medic Veterinar Diplomat al Colegiului prevede pur și simplu o schemă similară cu cea deja existentă în medicina umană: medicul de bază, odată ce a individualizat problema, face trimitere pacientului către un specialist și continuă ulterior să-l urmărească, în evoluție, cu sugestiile date de către expert.

Care sunt disciplinele de specialitate pentru care se poate obține Diploma de Colegiu?
În prezent, disciplinele de specialitate pentru care este posibilă efectuarea specializării și obținerii titlului de Diplomat al Colegiului sunt: Anestezia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Diagnosticul pe Imagini (Imagistica), Urgența și terapia intensivă, Medicina Comportamentală, Medicina Internă, Medicina animalelor exotice, Medicina reproductivă, Neurologia și neurochirurgia, Nutriția, Odontostomatologia, Oftalmologia, Oncologia, Patologia și Patologia clinică.

Istituto Veterinario di Novara și Diplomații Colegiului: ce particularități?
În Istituto Veterinario di Novara sunt prezenți cei mai mulți Diplomați ai Colegiului în Italia. Disciplinele specializate pentru care momentan este disponibil un consult cu un Diplomat al Colegiului sunt:

  • Cardiologia;
  • Dermatologia;
  • Diagnosticul pe Imagini;
  • Medicina Internă;
  • Odontostomatologia;
  • Oftalmologia;
  • Oncologia.

Colaborarea cu numeroși Diplomați ai Colegiului face ca Istituto Veterinario di Novara să fie un centru unic pentru un înalt nivel de activitate clinică, menit să formeze medicii veterinari care vor să-și îmbunătățească cunoștințele și să urmeze perioada de Residency.

De ce să trimitem un câine sau o pisică bolnavă la un Diplomat al Colegiului?
Profesia de medic veterinar pretinde competențe incredibile și multă umanitate pentru a putea oferi ceea ce este cel mai bun pentru proprii pacienți: toți medicii veterinari au aceste caracteristici, își practică meseria cu dedicare și pasiune. În același timp, știindu-se faptul că medicina veterinară este în continuă evoluție, nu este mereu posibil să cunoști foarte bine noutățile referitoare la patologiile câinilor și pisicilor. Mai mult, nu tot timpul sunt disponibile instrumente specialistice de avangardă. Așadar, în astfel de cazuri opinia unui Diplomat al Colegiului dintr-un centru de referință ar trebui solicitată. Colaborarea strânsă între Medicul Veterinar Diplomat al Colegiului și Medicul Veterinar "de familie" favorizează rezolvarea cazurilor dificile într-o manieră simplă.

Istituto Veterinario di Novara promovează colaborarea între colegi, garantând transparență și comunicare cu Medicul Veterinar "de familie". Cazurile referite Medicului Veterinar Diplomat al Colegiului, după investigații diagnostice și terapeutice vor fi gestionate într-o manieră sinergică cu Medicul Veterinar "de familie", în interesul pacientului și al proprietarului.

Contacte