Chestiuni legale

Una dintre întrebările cu caracter legal adresate cel mai frecvent medicului veterinar de către proprietari se referă la normele care trebuie cunoscute pentru a călători însoţiţi de animale pe teritoriul Italiei şi în străinătate.

Regulamentul Uniunii Europene nr. 998 din 2003 prevede norme particulare în materia deplasării câinilor, pisicilor şi dihorilor pe teritoriul Uniunii. În acest scop, pentru definirea formalităţilor este necesar să se stabilească mai întâi dacă animalul intră, iese sau circulă în interiorul Uniunii Europene. 

În cazul ieşirii din Uniunea Europeană va fi necesară consultarea normelor în vigoare în ţara de destinaţie, sens în care este necesar să luaţi informaţii de la ambasadele sau consulatele ţărilor respective. Nu este recomandabil să vă informaţi de pe eventuale site-uri de internet, mai mult sau mai puţin oficiale, deoarece normele pot suferi modificări cu o frecvenţă mai mare decât cea de actualizare a site-urilor. În acest scop, va trebui să ţineţi cont întotdeauna de faptul că în anumite ţări, este interzisă deţinerea anumitor rase de câini, motiv pentru care nu veţi putea să le introduceţi în ţările respective. 

Pentru a reveni în Italia dintr-o ţară non-UE se cere în general îndeplinirea condiţiilor următoare: 

  • Identificarea animalului prin microcip;
  • Imunizare în perioadă de valabilitate (vaccinul trebuie administrat de cel puţin 21 zile şi să nu depăşească termenul de valabilitate al medicamentului) cu un vaccin antirabico;
  • Eliberarea modelului de paşaport  prevăzut pentru câini, pisici şi dihori;
  • Supunerea cu rezultat pozitiv la un examen serologic care să ateste prezenţa unui titru de anticorpi antirabici mai mare decât limita prevăzută de lege. Acest examen trebuie efectuat la cel puţin o lună de la administrarea vaccinului antirabico şi cel puţin cu 3 luni înainte de revenirea în Italia. Termenul de 3 luni subzistă numai dacă testul se face în afara UE.

Îndeplinirea condiţiilor menţionate la punctul 4 nu este cerută în cazul revenirii în Italia din următoarele ţări din afara Uniunii Europene: Andorra, Elveţia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Insula Ascension, Emiratele Arabe Unite, Antigua şi Barbuda, Antilele Olandeze, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Insulele Bermude, Canada, Chile, Fiji, Insulele Falkland, Hong Kong, Croaţia, Jamaica, Japonia, Saint Kitts şi Nevis, Insulele Cayman, Montserrat, Mauritius, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon, Federaţia Rusă, Singapore, Sfânta Elena, Taiwan, Statele Unite ale Americii, Saint Vincent şi Grenadine, Vanuatu, Wallis şi Futuna, Mayotte. Pentru circulaţia animalelor în vederea intrării sau ieşirii între Italia, San Marino şi  Statul Cetatea Vaticanului nu se cere îndeplinirea niciunei formalităţi. 

În caz de deplasare din Italia într-o altă ţară membră a 'UE va fi necesară îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus. În cazul călătoriei în Irlanda, Malta, Suedia şi Regatul Unit va fi nevoie să îndepliniţi şi prevederile de la punctul 4; în aceste cazuri testul va trebui să fie făcut cu cel puţin 120 zile înainte (Suedia) sau cu 6 luni înainte (Irlanda, Regatul Unit, Malta) de expatriere. Pentru introducerea animalelor în anumite ţări, se mai prevede şi obligaţia efectuării unor tratamente preventive, la intervale diverse, contra la teniei echinococcus (Finlanda, Malta, Suedia, Irlanda, Regatul Unit) şi a căpuşelor (Irlanda, Malta şi Regatul Unit). 
În fine, pentru a reveni în Italia dintr-o ţară membră UE, va fi necesară respectarea obligaţiilor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus. Subliniem, totuşi, faptul că nu este permisă sub nicio formă intrarea în ţara noastră a animalelor cu vârste de sub 3 lunii şi 21 zile. 
Un caz particular îl reprezintă în cazul călătoriilor în străinătate însoţiţi de animale, în eventualitatea în care acestea din urmă sunt supuse unor tratamente cu medicamente stupefiante şi psihotrope (utilizate, de exemplu, pentru terapii antalgice, tranchilizante, sedative etc.), pentru care proprietarii sunt nevoiţi să aibă asupra lor medicamentele respective. Dacă cantitatea o depăşeşte pe cea de un pachet din fiecare medicament, va fi necesar să cereţi veterinarului Dv. un certificat care să ateste caracterul licit al posesiei acestora, după  modelul stabilit de lege, pe care să îl prezentaţi autorităţi vamale la ieşirea de pe teritoriul italian Acest certificat are o valabilitate de 3 luni şi va putea fi utilizat şi cu ocazia revenirii pe teritoriul italian. Dat fiind că pentru anumite preparate din medicamente stupefiante sau psihotrope nu se cere procedura respectivă,  este totuşi recomandabil să solicitaţi veterinarului Dv. să specifice cazurile în care este necesară redactarea certificatului respectiv. 
În fine în cazul în transportului de animale în Sardinia, aspre deosebire de cum se proceda în trecut, nu mai există obligaţia legată de vaccinarea antirabică. Această formalitate poate fi însă cerută de regulamentele interne ale companiilor aeriene sau navale cu care călătoriţi, motiv pentru care este bine să vă informaţi cu timp suficient înainte de data la care este prevăzută deplasarea. 

 

Contacte

Structură cu Înaltă Specializare