Certificate ECVO-FSA

Certificatul de consult oftalmologic ECVO-FSA se eliberează la sfârşitul unui consult de specialitate efectuat conform criteriilor recomandate de directivele Colegiului European de Oculistică Veterinară.

Consultul oftalmologic se efectuează cu scopul de a preveni transmiterea oculopatiilor ereditare, ca de exemplu PRA (Atrofierea Progresivă a Retinei), cataracta şi glaucomul, şi de aceea este recomandat la subiecţii care urmează să fie folosiţi pentru reproducere. 
Consultul oftalmologic durează circa 30 minute şi se face înainte şi după instilarea unui colir  care provoacă dilatarea temporară a pupilei. La anumiţi subiecţi este necesară şi gonioscopia, care constă în observarea unghiuoljui ochiuliui printr-o lentilă specială. Aceste examene nu presupun nici un disconfort pentru animale, pentru care sedarea este prevăzută doar pentru subiecţii necooperanţi. 
Certificatul emis în patru exemplare are valoare internaţională şi se redactează în limba italiană şi în limba engleză, ceea ce îl facde inteligibil la nivel internaţional. 
 

Contacte

Mereu la dispoziţia Dv.