Cercetare

Istituto Veterinario di Novara, graţie contribuţiei aduse de colaboratorii săi, este implicat activ în cercetarea clinică, având obiectivul de a îmbunătăţi  posibilităţile diagnostice şi terapeutice pentru principalele boli ale câinelui şi pisicii.

Dr. Edoardo Auriemma (absolvent ECVDI), responsabil ştiinţific de departamentul specializat în Diagnostic Imagistic al Istituto Veterinario di Novara, conduce studii privind patologiile pulmonare ale câinilor şi pisicilor cu utilizarea Tomografiei Computerizate şi colaborează la proiecte de cercetare privind bolile infecţioase feline. Dr. Edoardo Auriemma colaborează de asemenea la studii privind utilizarea ecografiei şi a elastosonografiei în dermatologia veterinară.

 

Dr. Eric Zini (PD, PhD, absolvent ECVIM-CA, Medicină Internă) este responsabil ştiinţific de departamentul specializat în Medicină Internă al Istituto Veterinario di Novara şi conduce activitatea grupului de cercetare în Endocrinologie şi Diabetologie de la Facultatea de Medicină Veterinară din Zürich (Elveţia). Conduce cercetări privind patogeneza disfuncţiei celulelor beta pancreatice feline şi noile tratamente ale diabetului zaharat la pisici. De asemenea, Dr. Eric Zini colaborează la proiecte de cercetare privind bolile infecţioase feline şi participă la studii clinice în oncologia şi nefrologia câinelui şi pisicii, precum şi la studii privind leishmannioza canină.

 

Dr. Fabia Scarampella (MSc, absolventă ECVD) şi  Dr. Giordana Zanna (PhD, absolventă ECVD) sunt responsabilii ştiinţifici de departamentul specializat în Dermatologie al Istituto Veterinario di Novara, conduc cercetări privind unele tehnici noi de diagnostic, printre care dermoscopia şi videodermoscopia, care urmează a fi utilizate la cţini şi pisici. De asemenea, Dr. Fabia Scarampella şi  Dr. Giordana Zanna studiază patologiile dermatologice veterinare prin utilizarea ecografiei şi a elastosonografiei.

 

Dr. Oriol Domenech (MSc, absolvent ECVIM-CA, Cardiologie) este responsabilul ştiinţific de departamentul specializat în Cardiologie al Istituto Veterinario di Novara. Îşi face un doctorat european de cercetare (PhD) la Facultatea de Medicină Veterinară din Murcia (Spania) cu privire la funcţionarea ventriculului stâng înainte şi după închiderea ductului arterial persistent (PDA) la câine, prin tehnica utilizată de cardiologia intervenţională. Stagiul prevede şi o cercetare asupra utilizării ecocardiografiei transesofagiene în timpul aplicării procedurilor intervenţionale. De asemenea, Dr. Oriol Domenech colaborează la un proiect legat de aplicarea noilor tratamente  pentru insuficienţa cardiacă congestivă la câine.

Contacte

Veterinarule... adresează-te nouă